Не знайшли в списку свій профіль?  Додайте його самі!

Показаны профили с 26 по 50, всего найдено 1 497
Прізвище Им'я По батькові Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h Web of Science
Косенко Олександра Петрівна Економіки та маркетингу 728 595 16 14 0
Сахненко Микола Дмитрович Фізичної хімії 727 598 15 14 71 232 9 48
Кучук Георгій Анатолійович Обчислювальна техніка та програмування 723 342 17 9 6 13 3 2
Посохов Євген Олександрович Органічна хімія, біохімія та мікробіологія 709 394 17 12 40 578 15 2
Яковлєв Анатолій Іванович Економіки та маркетингу 706 270 14 8 0
Ведь Марина Віталіївна Загальна та неорганічна хімія 698 583 15 14 63 222 9 42
Архієреєв Сергій Ігоревич Загальної економічної теорії 677 358 13 9 0
Ульєв Леонід Михайлович Інтегровані технології, процеси та апарати 656 409 11 9 28 79 4 11
Грабченко Анатолій Іванович Інтегрованих технологій машинобудування 632 336 12 9 31 102 6 13
Кравченко Володимир Іванович НДПКІ "Молнія" 618 350 10 8 11 30 3 2
Махотіло Костянтин Володимирович Електричні станції 608 262 8 4 4 7 1 0
Курпа Лідія Василівна Прикладна математика 565 267 15 10 48 206 8 16
Дьомін Дмитро Олександрович Ливарне виробництво - 556 271 15 10 7 44 5 1
Самородов Вадим Борисович Автомобіле- і тракторобудування 547 404 11 10 0
Малихін Сергій Володимирович Фізика металів та напівпровідників 506 280 12 8 47 333 10 27
Тавріна Тетяна Володимирівна Теоретичної та експериментальної фізики 484 163 11 6 19 195 8 17
Мацевитий Юрій Михайлович Опору матеріалів - 481 214 11 8 0
Раскін Лев Григорович Комп'ютерного моніторингу і логістики 475 237 8 6 5 6 1 2
Краснопольський Юрій Михайлович Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя 473 232 12 8 11 31 3 1
Мілих Володимир Іванович Електричні машини 461 263 10 7 28 5 1 1
Жемеров Георгій Георгійович Промислова і біомедична електроніка 430 346 10 9 19 2 1 5
Власова Наталія Олексіївна Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів 424 271 10 8 0
Болюх Володимир Федорович Загальна електротехніка 420 293 10 8 32 37 3 17
Бурлаєнко Вячеслав Миколайович Прикладна математика 417 355 11 11 15 225 9 7
Сокол Євген Іванович Промислова і біомедична електроніка 412 283 8 8 18 12 2 14

© 2018 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"