Не нашли в списке свой профиль?  Добавьте его сами!

Показаны профили с 26 по 50, всего найдено 1 239
Фамилия Имя Отчество Факультет Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h адрес
подтвержден
Архієреєв Сергій Ігоревич Економічний Загальної економічної теорії 495 276 10 8
Дубічинський Володимир Володимирович Німецький технічний Української, росiйської мов i прикладної лiнгвiстики 468 276 9 7
Арсеньєва Ольга Петрівна Інтегровані технології та хімічна техніка Інтегровані технології, процеси та апарати 464 400 13 10 43 213 10
Грабченко Анатолій Іванович Машинобудівний Інтегрованих технологій машинобудування 444 217 11 8 31 85 6
Курпа Лідія Василівна Інженерно-фізичний Прикладна математика 429 212 13 9 45 164 7
Малихін Сергій Володимирович Фізико-технічний Фізика металів та напівпровідників 424 237 11 8 46 279 10
Тавріна Тетяна Володимирівна Фізико-технічний Теоретичної та експериментальної фізики 415 158 11 6 19 179 8
Ульєв Леонід Михайлович Інтегровані технології та хімічна техніка Інтегровані технології, процеси та апарати 374 192 9 7 22 65 4
Мілих Володимир Іванович Електромашинобудівний Електричні машини 373 200 10 8 26 3 1
Раскін Лев Григорович Економічна інформатика та менеджмент Комп'ютерного моніторингу і логістики 373 226 8 6 2 1 1
Махотіло Костянтин Володимирович Електроенергетичний Електричні станції 353 161 7 5 4 7 1
Сахненко Микола Дмитрович Технології органічних речовин Фізичної хімії 341 263 8 7 49 48 3
Ведь Марина Віталіївна Технології неорганічних речовин Загальна та неорганічна хімія 339 263 8 7 41 40 3
Сіра Оксана Володимирівна Економічна інформатика та менеджмент Комп'ютерного моніторингу і логістики 333 257 8 6 4 11 1
Самородов Вадим Борисович Транспортного машинобудування Автомобіле- і тракторобудування 331 282 9 8
Кононенко Ігор Володимирович Комп'ютерних наук і програмної інженерії Стратегічного управління 327 233 10 8 8 1 1
Косенко Олександра Петрівна Економічний Економіки та маркетингу 318 254 10 8
Власова Наталія Олексіївна Бізнес та фінанси Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів 298 221 8 6
Краснопольський Юрій Михайлович Технології органічних речовин Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя 294 129 9 6
Жемеров Георгій Георгійович Електромашинобудівний Промислова і біомедична електроніка 292 238 8 7 19 2 1
Бурлаєнко Вячеслав Миколайович Інженерно-фізичний Прикладна математика 291 266 9 9 13 195 8
Михайлов Ігор Федорович Фізико-технічний Фізика металів та напівпровідників 271 54 9 3 37 91 5
Велієв Ельдар Ісмаїлович Центр дистанційної освіти Проблемна лабораторія дистанційного навчання 263 52 8 5 39 106 7
Резинкіна Марина Михайлівна Автоматика та приладобудування Теоретичні основи електротехніки 263 163 9 7 47 93 7
Кравченко Володимир Іванович Інші підрозділи НДПКІ "Молнія" 256 125 7 5 51 70 5

© 2017 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"