Не нашли в списке свой профиль?  Добавьте его сами!

Показаны профили с 26 по 50, всего найдено 1 298
Фамилия Имя Отчество Факультет Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h
Грабченко Анатолій Іванович Машинобудівний Інтегрованих технологій машинобудування - 581 310 12 9 31 88 6
Архієреєв Сергій Ігоревич Економічний Загальної економічної теорії 570 331 11 9
Дубічинський Володимир Володимирович Німецький технічний Української, росiйської мов i прикладної лiнгвiстики 564 345 9 7
Арсеньєва Ольга Петрівна Інтегровані технології та хімічна техніка Інтегровані технології, процеси та апарати 554 482 13 11 43 221 10
Махотіло Костянтин Володимирович Електроенергетичний Електричні станції 511 243 8 5 4 7 1
Ульєв Леонід Михайлович Інтегровані технології та хімічна техніка Інтегровані технології, процеси та апарати 476 293 10 9 26 66 4
Раскін Лев Григорович Економічна інформатика та менеджмент Комп'ютерного моніторингу і логістики 470 289 9 6 4 3 1
Курпа Лідія Василівна Інженерно-фізичний Прикладна математика 457 230 13 10 45 164 7
Малихін Сергій Володимирович Фізико-технічний Фізика металів та напівпровідників 450 260 11 8 46 287 10
Косенко Олександра Петрівна Економічний Економіки та маркетингу 442 367 12 10
Тавріна Тетяна Володимирівна Фізико-технічний Теоретичної та експериментальної фізики 439 179 11 6 19 191 8
Сахненко Микола Дмитрович Технології органічних речовин Фізичної хімії 426 338 11 9 56 90 5
Самородов Вадим Борисович Транспортного машинобудування Автомобіле- і тракторобудування 422 360 10 10
Ведь Марина Віталіївна Технології неорганічних речовин Загальна та неорганічна хімія 419 333 10 8 46 82 5
Кравченко Володимир Іванович Інші підрозділи НДПКІ "Молнія" 412 231 9 6 51 72 5
Мілих Володимир Іванович Електромашинобудівний Електричні машини 402 225 10 7 28 5 1
Сіра Оксана Володимирівна Економічна інформатика та менеджмент Комп'ютерного моніторингу і логістики 391 308 8 6 5 13 2
Жемеров Георгій Георгійович Електромашинобудівний Промислова і біомедична електроніка 379 318 9 8 19 2 1
Краснопольський Юрій Михайлович Технології органічних речовин Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя 369 185 10 8
Кононенко Ігор Володимирович Комп'ютерних наук і програмної інженерії Стратегічного управління 365 262 11 9 8 1 1
Власова Наталія Олексіївна Бізнес та фінанси Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів 357 271 9 8
Резинкіна Марина Михайлівна Автоматика та приладобудування Теоретичні основи електротехніки 310 186 10 8 47 98 7
Бурлаєнко Вячеслав Миколайович Інженерно-фізичний Прикладна математика 301 277 10 10 14 210 8
Клименко Борис Володимирович Електромашинобудівний Електричні апарати 289 130 7 5 4 3 1
Болюх Володимир Федорович Електромашинобудівний Загальна електротехніка 284 199 9 6 33 34 2

© 2017 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"