Не нашли в списке свой профиль?  Добавьте его сами!

Показаны профили с 26 по 50, всего найдено 1 291
Фамилия Имя Отчество Факультет Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h
Архієреєв Сергій Ігоревич Економічний Загальної економічної теорії 513 289 10 8
Арсеньєва Ольга Петрівна Інтегровані технології та хімічна техніка Інтегровані технології, процеси та апарати 505 437 13 10 43 213 10
Грабченко Анатолій Іванович Машинобудівний Інтегрованих технологій машинобудування - 490 256 11 9 31 85 6
Дубічинський Володимир Володимирович Німецький технічний Української, росiйської мов i прикладної лiнгвiстики 482 294 9 7
Курпа Лідія Василівна Інженерно-фізичний Прикладна математика 439 216 13 9 45 164 7
Малихін Сергій Володимирович Фізико-технічний Фізика металів та напівпровідників 436 253 11 8 46 279 10
Тавріна Тетяна Володимирівна Фізико-технічний Теоретичної та експериментальної фізики 417 167 11 6 19 179 8
Ульєв Леонід Михайлович Інтегровані технології та хімічна техніка Інтегровані технології, процеси та апарати 406 229 9 8 22 65 4
Махотіло Костянтин Володимирович Електроенергетичний Електричні станції 381 187 7 4 4 7 1
Косенко Олександра Петрівна Економічний Економіки та маркетингу 380 315 11 9
Раскін Лев Григорович Економічна інформатика та менеджмент Комп'ютерного моніторингу і логістики 380 237 9 6 2 1 1
Мілих Володимир Іванович Електромашинобудівний Електричні машини 375 199 10 8 26 3 1
Жемеров Георгій Георгійович Електромашинобудівний Промислова і біомедична електроніка 367 315 9 9 19 2 1
Сахненко Микола Дмитрович Технології органічних речовин Фізичної хімії 367 286 9 8 49 48 3
Самородов Вадим Борисович Транспортного машинобудування Автомобіле- і тракторобудування 364 321 9 9
Ведь Марина Віталіївна Технології неорганічних речовин Загальна та неорганічна хімія 361 282 9 8 41 40 3
Кононенко Ігор Володимирович Комп'ютерних наук і програмної інженерії Стратегічного управління 342 247 10 9 8 1 1
Сіра Оксана Володимирівна Економічна інформатика та менеджмент Комп'ютерного моніторингу і логістики 341 266 8 6 4 11 1
Власова Наталія Олексіївна Бізнес та фінанси Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів 320 239 8 8
Бурлаєнко Вячеслав Миколайович Інженерно-фізичний Прикладна математика 301 276 10 10 13 195 8
Краснопольський Юрій Михайлович Технології органічних речовин Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя 290 131 9 7
Резинкіна Марина Михайлівна Автоматика та приладобудування Теоретичні основи електротехніки 281 175 9 7 47 93 7
Кравченко Володимир Іванович Інші підрозділи НДПКІ "Молнія" 274 147 7 5 51 70 5
Михайлов Ігор Федорович Фізико-технічний Фізика металів та напівпровідників 265 50 9 3 37 91 5
Велієв Ельдар Ісмаїлович Центр дистанційної освіти Проблемна лабораторія дистанційного навчання 263 52 8 5 39 106 7

© 2017 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"