Не нашли в списке свой профиль?  Добавьте его сами!

Показаны профили с 26 по 50, всего найдено 1 469
Фамилия Имя Отчество Факультет Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h
Дубічинський Володимир Володимирович Німецький технічний Української, росiйської мов i прикладної лiнгвiстики 703 411 10 8
Арсеньєва Ольга Петрівна Інтегровані технології та хімічна техніка Інтегровані технології, процеси та апарати 682 576 15 12 46 269 10
Посохов Євген Олександрович Технології органічних речовин Органічна хімія, біохімія та мікробіологія 681 367 16 11 39 562 15
Яковлєв Анатолій Іванович Економічний Економіки та маркетингу 644 221 12 8
Архієреєв Сергій Ігоревич Економічний Загальної економічної теорії 641 333 13 9
Кучук Георгій Анатолійович Комп`ютерні та інформаційні технології Обчислювальна техніка та програмування - 632 253 16 8 5 5 2
Косенко Олександра Петрівна Економічний Економіки та маркетингу 627 513 14 11
Грабченко Анатолій Іванович Машинобудівний Інтегрованих технологій машинобудування 625 322 12 9 31 102 6
Ульєв Леонід Михайлович Інтегровані технології та хімічна техніка Інтегровані технології, процеси та апарати 611 378 10 9 26 69 4
Сахненко Микола Дмитрович Технології органічних речовин Фізичної хімії 608 481 13 12 63 163 7
Махотіло Костянтин Володимирович Електроенергетичний Електричні станції 593 249 8 4 4 7 1
Ведь Марина Віталіївна Технології неорганічних речовин Загальна та неорганічна хімія 589 474 13 12 57 154 7
Дьомін Дмитро Олександрович Механіко-технологічний Ливарне виробництво - 546 261 15 10 7 44 5
Курпа Лідія Василівна Інженерно-фізичний Прикладна математика 523 248 14 9 48 185 8
Самородов Вадим Борисович Транспортного машинобудування Автомобіле- і тракторобудування 502 366 11 9
Малихін Сергій Володимирович Фізико-технічний Фізика металів та напівпровідників 490 268 12 8 46 301 10
Мацевитий Юрій Михайлович Інженерно-фізичний Опору матеріалів - 486 195 11 7
Кравченко Володимир Іванович Інші підрозділи НДПКІ "Молнія" 484 260 9 7 52 80 5
Тавріна Тетяна Володимирівна Фізико-технічний Теоретичної та експериментальної фізики 480 165 11 6 19 195 8
Раскін Лев Григорович Економічна інформатика та менеджмент Комп'ютерного моніторингу і логістики 461 222 8 5 5 6 1
Мілих Володимир Іванович Електромашинобудівний Електричні машини 457 256 10 7 28 5 1
Краснопольський Юрій Михайлович Технології органічних речовин Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя 442 209 11 8 11 31 3
Жемеров Георгій Георгійович Електромашинобудівний Промислова і біомедична електроніка 415 331 10 9 19 2 1
Власова Наталія Олексіївна Бізнес та фінанси Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів 402 251 9 8
Кононенко Ігор Володимирович Комп'ютерних наук і програмної інженерії Стратегічного управління 380 235 11 8 8 1 1

© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"