Не нашли в списке свой профиль?  Добавьте его сами!

Показаны профили с 51 по 75, всего найдено 1 469
Фамилия Имя Отчество Факультет Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h
Бурлаєнко Вячеслав Миколайович Інженерно-фізичний Прикладна математика 379 317 11 11 15 225 9
Болюх Володимир Федорович Електромашинобудівний Загальна електротехніка 366 243 10 7 32 37 3
Сокол Євген Іванович Електромашинобудівний Промислова і біомедична електроніка 362 240 8 8 18 12 2
Сіра Оксана Володимирівна Економічна інформатика та менеджмент Комп'ютерного моніторингу і логістики 360 217 7 6 7 21 3
Марченко Андрiй Петрович Транспортного машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння 349 171 9 5 5 6 1
Семченко Галина Дмитрівна Технології неорганічних речовин Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей 347 135 9 5 126 85 4
Резинкіна Марина Михайлівна Автоматика та приладобудування Теоретичні основи електротехніки 341 200 10 7 48 101 7
Семенов Сергій Геннадійович Комп`ютерні та інформаційні технології Обчислювальна техніка та програмування 338 203 10 7
Мітцель Микола Олександрович Транспортного машинобудування Автомобіле- і тракторобудування - 322 251 8 7
Клименко Борис Володимирович Електромашинобудівний Електричні апарати 319 137 7 5 4 3 1
Мірошниченко Денис Вікторович Технології органічних речовин Технології переробки нафти, газу та твердого палива - 313 240 8 8 48 132 7
Бухкало Світлана Іванівна Інтегровані технології та хімічна техніка Інтегровані технології, процеси та апарати 306 267 10 9 3 2 1
Назаренко Сергій Олександрович Інженерно-фізичний Опору матеріалів 299 271 11 11 2 2 1
Михайлов Ігор Федорович Фізико-технічний Фізика металів та напівпровідників 291 62 9 3 39 107 6
Велієв Ельдар Ісмаїлович Комп'ютерних наук і програмної інженерії Комп’ютерна математика и математичне моделювання 290 61 8 5 39 111 7
Хавін Геннадій Львович Машинобудівний Технологія машинобудування та металорізальні верстати 285 193 10 8 20 139 7
Стариков Вадим Володимирович Фізико-технічний Фізика металів та напівпровідників - 284 204 9 8 32 102 6
Пилипенко Микола Миколайович Енергомашинобудівний Парогенераторобудування 275 134 7 5 28 16 2
Болдирєв Станіслав Олександрович Інтегровані технології та хімічна техніка Інтегровані технології, процеси та апарати 274 229 10 10 33 159 8
Бондаренко Анатолій Ігорович Транспортного машинобудування Автомобіле- і тракторобудування 273 255 9 8
Кузмінчук Наталія Валеріївна Економічна інформатика та менеджмент Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент 264 169 6 5
Дмитрієнко Валерій Дмитрович Комп`ютерні та інформаційні технології Обчислювальна техніка та програмування 262 138 8 5
Косенко Андрій Васильович Економічний Організації виробництва і управління персоналом - 261 218 7 7
Волобуєв Максим Миколайович Технології неорганічних речовин Загальна та неорганічна хімія 253 73 8 4 4 104 4
Погорєлов Микола Іванович Економічний Організації виробництва і управління персоналом 250 149 7 6

© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"