Не нашли в списке свой профиль?  Добавьте его сами!

Показаны профили с 51 по 75, всего найдено 1 239
Фамилия Имя Отчество Факультет Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h адрес
подтвержден
Крамаренко Віктор Юрійович Технології органічних речовин Технології полiмерних композиційних матеріалів і покриттів 237 57 8 3 18 74 6
Клименко Борис Володимирович Електромашинобудівний Електричні апарати 236 108 6 6 4 3 1
Яковлєв Анатолій Іванович Економічний Економіки та маркетингу 232 144 9 7
Болюх Володимир Федорович Електромашинобудівний Загальна електротехніка 225 149 7 5 33 34 2
Волобуєв Максим Миколайович Технології неорганічних речовин Загальна та неорганічна хімія 221 70 8 4 4 101 4
Стариков Вадим Володимирович Фізико-технічний Фізика металів та напівпровідників 216 157 8 6 31 91 5
Мельников Олег Станіславович Економічна інформатика та менеджмент Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент 215 97 2 2
Семченко Галина Дмитрівна Технології неорганічних речовин Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей 211 60 7 3 123 64 4
Пилипенко Микола Миколайович Енергомашинобудівний Парогенераторобудування 204 85 6 4 27 12 2
Семенов Сергій Геннадійович Комп`ютерні та інформаційні технології Обчислювальна техніка та програмування 201 129 7 6
Дзюбак Лариса Петрівна Інженерно-фізичний Прикладна математика 195 54 8 4 12 93 6
Болдирєв Станіслав Олександрович Інтегровані технології та хімічна техніка Інтегровані технології, процеси та апарати 190 158 8 7 33 129 7
Назаренко Сергій Олександрович Інженерно-фізичний Опору матеріалів 189 169 8 7 2 2 1
Бондаренко Анатолій Ігорович Транспортного машинобудування Автомобіле- і тракторобудування 179 170 7 7
Кузмінчук Наталія Валеріївна Економічна інформатика та менеджмент Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент 177 124 6 5
Бурега Валерій Васильович Соціально-гуманітарних технологій Соціології та політології 174 69 7 5
Можаєв Олександр Олександрович Комп`ютерні та інформаційні технології Мультимедійні інформаційні технології та системи 174 51 7 4
Севрюкова Вікторія Анатоліївна Фізико-технічний Фізика металів та напівпровідників 172 64 6 5 30 168 7
Бойко Анатолій Володимирович Енергомашинобудівний Турбінобудування 164 96 6 5 18 1 1
Погорєлов Микола Іванович Економічний Організації виробництва і управління персоналом 162 72 6 4
Рущенко Ігор Петрович Соціально-гуманітарних технологій Соціології та політології 161 90 6 5
Марченко Андрiй Петрович Транспортного машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння 160 100 8 5 4 6 1
Іглін Сергій Петрович Інженерно-фізичний Прикладна математика 159 98 5 3
Пантелят Михайло Гаррійович Електромашинобудівний Електричні апарати 158 64 6 4 11 45 4
Поспєлов Олександр Петрович Технології неорганічних речовин Технічної електрохімії 157 77 4 3 15 56 3

© 2017 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"