Не нашли в списке свой профиль?  Добавьте его сами!

Показаны профили с 76 по 100, всего найдено 1 469
Фамилия Имя Отчество Факультет Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h
Мельников Олег Станіславович Економічна інформатика та менеджмент Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент 249 113 4 4 1 11 1
Федорович Володимир Олексійович Машинобудівний Інтегрованих технологій машинобудування 248 156 7 6 18 31 3
Крамаренко Віктор Юрійович Технології органічних речовин Технології полiмерних композиційних матеріалів і покриттів 247 50 8 3 18 96 7
Клімова Олена Михайлівна Технології органічних речовин Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя 244 196 9 7 3 3 1
Іглін Сергій Петрович Інженерно-фізичний Прикладна математика 239 138 5 3
Любарський Борис Григорович Транспортного машинобудування Електричний транспорт та тепловозобудування 238 211 7 7 3 1 1
Шаронова Наталія Валеріївна Соціально-гуманітарних технологій Інтелектуальнi комп'ютернi системи 233 130 8 5 5 1 1
Заруба Віктор Якович Економічна інформатика та менеджмент Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент 232 117 7 4
Степанов Михайло Сергійович Машинобудівний Технологія машинобудування та металорізальні верстати 232 223 7 7
Пантелят Михайло Гаррійович Електромашинобудівний Електричні апарати 228 91 9 6 11 45 4
Кобєлєва Тетяна Олександрівна Економічний Організації виробництва і управління персоналом 225 219 9 9
Рущенко Ігор Петрович Соціально-гуманітарних технологій Соціології та політології 222 124 8 6
Бойко Анатолій Володимирович Енергомашинобудівний Турбінобудування 217 112 6 5 18 3 1
Давидов В’ячеслав Вадимович Комп`ютерні та інформаційні технології Обчислювальна техніка та програмування 212 114 9 6
Бурега Валерій Васильович Соціально-гуманітарних технологій Соціології та політології 210 81 8 4
Ткачова Надія Петрівна Економічний Економіки та маркетингу 210 203 7 7
Дзюбак Лариса Петрівна Інженерно-фізичний Прикладна математика - 208 50 8 4 12 97 6
Могилко Олена Вікторівна Бізнес та фінанси Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів 208 132 7 6
Панасенко Сергій Валентинович Автоматика та приладобудування Радіоелектроніка 208 64 8 5
Акімов Олег Вікторович Механіко-технологічний Ливарне виробництво 203 98 8 5 10 3 1
Можаєв Олександр Олександрович Комп`ютерні та інформаційні технології Мультимедійні інформаційні технології та системи 197 74 7 5 1 0 0
Севрюкова Вікторія Анатоліївна Фізико-технічний Фізика металів та напівпровідників - 196 64 6 5 30 184 7
Меньшикова (Ольховська) Світлана Іванівна Фізико-технічний Теоретичної та експериментальної фізики 194 131 4 4 1 10 1
Посохов Ігор Михайлович Економічний Організації виробництва і управління персоналом 194 174 6 6
Сучков Григорiй Михайлович Електромашинобудівний Прилади і методи неруйнівного контролю 194 82 7 4 47 59 4

© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"