Не нашли в списке свой профиль?  Добавьте его сами!

Показаны профили с 101 по 125, всего найдено 1 332
Фамилия Имя Отчество Факультет Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h
Александрова Тетяна Євгенівна Комп'ютерних наук і програмної інженерії Системний аналіз і управління 148 93 7 5
Тимченко Ірина Ігорівна Соціально-гуманітарних технологій Ділової іноземної мови та перекладу 147 34 6 3
Морачковський Олег Костянтинович Інженерно-фізичний Теоретична механіка 145 61 6 4 35 95 5
Шевченко Валентина Володимирівна Електромашинобудівний Електричні машини 145 128 6 6
Доброскок Володимир Ленінмирович Машинобудівний Інтегрованих технологій машинобудування - 143 75 5 4
Парсаданов Ігор Володимирович Транспортного машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння 143 95 6 5
Сучков Григорiй Михайлович Електромашинобудівний Прилади і методи неруйнівного контролю 143 75 6 4
Брагіна Людмила Лазарівна Технології неорганічних речовин Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей 142 110 6 5 21 16 2
Циганков Олександр Валерійович Технології органічних речовин Органічна хімія, біохімія та мікробіологія 142 94 7 5 17 99 6
Шапорев Валерій Павлович Інтегровані технології та хімічна техніка Хімічна техніка та промислова екологiя 142 84 5 4
Пігнастий Олег Михайлович Економічна інформатика та менеджмент Комп'ютерного моніторингу і логістики 139 99 6 5
Чугай Олег Миколайович Фізико-технічний Фізичне матеріалознавство для електроніки й геліоенергетики - 138 73 6 4
Ігнатюк Ольга Анатоліївна Соціально-гуманітарних технологій Педагогіка та психологія управління соціальними системами 137 117 5 5
Манойленко Олександр Володимирович Економічний Економічного аналізу та обліку 137 101 7 6
Адашевський Володимир Михайлович Інженерно-фізичний Теоретична механіка 135 102 7 6
Григоров Отто Володимирович Машинобудівний Підйомно-транспортні машини і обладнання 132 101 6 6 3 0 0
Ткачук Микола Миколайович Транспортного машинобудування Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин 132 124 4 4
Погорєлов Ігор Миколайович Економічний Економічного аналізу та обліку 131 90 3 3
Львов Геннадій Іванович Інженерно-фізичний Динаміка та міцність машин 130 106 6 5 15 118 5
Ляшенко Михайло Володимирович Інші підрозділи Інститут іоносфери 130 114 8 7 11 21 3
Глухова Світлана В’ячеславівна Економічний Економіки та маркетингу 129 115 6 6
Годлевський Михайло Дмитрович Комп'ютерних наук і програмної інженерії Програмна інженерія та інформаційні технології управління 129 75 7 5
Пєтков Олександр Олександрович Фізико-технічний Інженерна електрофізика 126 70 6 5
Пугачов Роман Володимирович Комп`ютерні та інформаційні технології Інформатика та інтелектуальна власність 124 101 6 5
Єфімов Олександр В’ячеславович Енергомашинобудівний Парогенераторобудування 121 73 6 4

© 2017 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"