Не нашли в списке свой профиль?  Добавьте его сами!

Показаны профили с 101 по 125, всего найдено 1 469
Фамилия Имя Отчество Факультет Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h
Омельяненко Віктор Іванович Транспортного машинобудування Електричний транспорт та тепловозобудування 187 113 7 5 5 8 2
Поспєлов Олександр Петрович Технології органічних речовин Фізичної хімії - 184 89 5 4 13 63 4
Парсаданов Ігор Володимирович Транспортного машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння 178 103 6 4
Погорєлов Сергій Миколайович Економічний Організації виробництва і управління персоналом 177 110 4 4
Данько Володимир Григорович Електромашинобудівний Загальна електротехніка 176 74 5 4 15 2 1
Самофалов Володимир Миколайович Фізико-технічний Фізика металів та напівпровідників 171 70 8 4 31 91 6
Єфімов Олександр В’ячеславович Енергомашинобудівний Парогенераторобудування 170 115 7 5
Пігнастий Олег Михайлович Економічна інформатика та менеджмент Комп'ютерного моніторингу і логістики 168 120 7 6 3 0 0
Мехович Сергій Анатолійович Економічний Економічного аналізу та обліку 166 126 5 5
Райко Діана Валеріївна Економічна інформатика та менеджмент Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент 166 123 6 5
Ігнатюк Ольга Анатоліївна Соціально-гуманітарних технологій Педагогіка та психологія управління соціальними системами 165 122 5 5
Чугай Олег Миколайович Фізико-технічний Фізичне матеріалознавство для електроніки й геліоенергетики - 165 96 7 5 22 36 4
Дюжев Віктор Геннадійович Економічний Організації виробництва і управління персоналом - 164 128 6 4
Лавриненко Сергій Миколайович Транспортного машинобудування Інформаційні технології та системи колісних і гусеничних машин 164 119 7 6 20 24 3
Андренко Павло Миколайович Машинобудівний Деталi машин та прикладна механiка - 163 100 6 5 1 0 0
Морачковський Олег Костянтинович Інженерно-фізичний Теоретична механіка 163 70 6 4 35 97 5
Лазаренко Анатолій Григорович Фізико-технічний Загальна та експеріментальна фізика 162 85 4 2 19 119 3
Долина Ірина Володимирівна Економічний Організації виробництва і управління персоналом 161 136 5 4
Козуля Тетяна Володимирівна Комп'ютерних наук і програмної інженерії Програмна інженерія та інформаційні технології управління 161 118 6 5 4 0 0
Глухова Світлана В’ячеславівна Економічний Економіки та маркетингу 158 139 6 5
Підбуцька Ніна Вікторівна Соціально-гуманітарних технологій Педагогіка та психологія управління соціальними системами 158 145 6 6
Шевченко Валентина Володимирівна Електромашинобудівний Електричні машини 157 120 6 5
Александрова Тетяна Євгенівна Комп'ютерних наук і програмної інженерії Системний аналіз і управління 155 85 7 5 3 1 1
Каракуркчі Ганна Володимирівна Технології неорганічних речовин Загальна та неорганічна хімія 155 153 7 7 16 48 4
Тимченко Ірина Ігорівна Соціально-гуманітарних технологій Ділової іноземної мови та перекладу 153 28 5 2

© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"