Не нашли в списке свой профиль?  Добавьте его сами!

Показаны профили с 101 по 125, всего найдено 1 298
Фамилия Имя Отчество Факультет Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h
Александрова Тетяна Євгенівна Комп'ютерних наук і програмної інженерії Системний аналіз і управління 140 89 7 5
Сучков Григорiй Михайлович Електромашинобудівний Прилади і методи неруйнівного контролю 140 73 6 4
Доброскок Володимир Ленінмирович Машинобудівний Інтегрованих технологій машинобудування - 139 71 5 4
Парсаданов Ігор Володимирович Транспортного машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння 139 93 5 5
Тимченко Ірина Ігорівна Соціально-гуманітарних технологій Ділової іноземної мови та перекладу 138 30 6 3
Шапорев Валерій Павлович Інтегровані технології та хімічна техніка Хімічна техніка та промислова екологiя 137 79 5 4
Пігнастий Олег Михайлович Економічна інформатика та менеджмент Комп'ютерного моніторингу і логістики 136 98 6 5
Погорєлов Сергій Миколайович Економічний Організації виробництва і управління персоналом 136 74 3 3
Брагіна Людмила Лазарівна Технології неорганічних речовин Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей - 134 102 6 5 21 16 2
Адашевський Володимир Михайлович Інженерно-фізичний Теоретична механіка 133 99 7 6
Манойленко Олександр Володимирович Економічний Економічного аналізу та обліку 132 99 7 6
Ігнатюк Ольга Анатоліївна Соціально-гуманітарних технологій Педагогіка та психологія управління соціальними системами 131 109 5 5
Годлевський Михайло Дмитрович Комп'ютерних наук і програмної інженерії Програмна інженерія та інформаційні технології управління 129 75 7 5
Ляшенко Михайло Володимирович Інші підрозділи Інститут іоносфери 129 113 8 7 11 21 3
Григоров Отто Володимирович Машинобудівний Підйомно-транспортні машини і обладнання 128 97 6 6 3 0 0
Пєтков Олександр Олександрович Фізико-технічний Інженерна електрофізика 123 67 6 5
Львов Геннадій Іванович Інженерно-фізичний Динаміка та міцність машин 121 97 6 5 15 118 5
Погорєлов Ігор Миколайович Економічний Економічного аналізу та обліку 121 80 3 3
Горбунов Леонід Володимирович Технології органічних речовин Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя 119 68 4 4
Клещев Микола Федосович Технології органічних речовин Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя 117 34 5 3 2 0 0
Пугачов Роман Володимирович Комп`ютерні та інформаційні технології Інформатика та інтелектуальна власність 117 94 6 5
Глухова Світлана В’ячеславівна Економічний Економіки та маркетингу 115 101 6 6
Ткачук Микола Миколайович Транспортного машинобудування Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин 114 111 4 4
Поворознюк Анатолій Іванович Комп`ютерні та інформаційні технології Обчислювальна техніка та програмування - 113 73 6 5 4 1 1
Безпрозванних Ганна Вікторівна Електроенергетичний Електроізоляційна та кабельна техніка 110 77 5 4

© 2017 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"