Не нашли в списке свой профиль?  Добавьте его сами!

Показаны профили с 101 по 125, всего найдено 1 291
Фамилия Имя Отчество Факультет Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h
Ляшенко Михайло Володимирович Інші підрозділи Інститут іоносфери 122 107 8 7 11 21 3
Брагіна Людмила Лазарівна Технології неорганічних речовин Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей - 116 88 6 5 19 14 2
Давидов В’ячеслав Вадимович Комп`ютерні та інформаційні технології Обчислювальна техніка та програмування 116 71 7 5
Львов Геннадій Іванович Інженерно-фізичний Динаміка та міцність машин 116 93 6 5 15 113 4
Ткачук Микола Миколайович Транспортного машинобудування Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин 112 109 3 3
Александрова Тетяна Євгенівна Комп'ютерних наук і програмної інженерії Системний аналіз і управління 111 70 5 4
Погорєлов Ігор Миколайович Економічний Економічного аналізу та обліку 110 73 3 3
Парсаданов Ігор Володимирович Транспортного машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння 108 66 5 4
Шапорев Валерій Павлович Інтегровані технології та хімічна техніка Хімічна техніка та промислова екологiя 108 64 4 4
Артюх Станіслав Федорович Електроенергетичний Електричні станції 106 64 6 5
Пєтков Олександр Олександрович Фізико-технічний Інженерна електрофізика 106 58 6 5
Райко Діана Валеріївна Економічна інформатика та менеджмент Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент 106 87 5 4
Адашевський Володимир Михайлович Інженерно-фізичний Теоретична механіка 104 80 7 6
Глухова Світлана В’ячеславівна Економічний Економіки та маркетингу 101 87 6 5
Клімова Олена Михайлівна Технології органічних речовин Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя 101 72 5 5 2 3 1
Лавриненко Сергій Миколайович Машинобудівний Інтегрованих технологій машинобудування 100 68 5 5 19 21 2
Манойленко Олександр Володимирович Економічний Економічного аналізу та обліку 99 76 7 5
Доброскок Володимир Ленінмирович Машинобудівний Інтегрованих технологій машинобудування - 98 40 4 4
Григоров Отто Володимирович Машинобудівний Підйомно-транспортні машини і обладнання 97 73 5 5 3 0 0
Лурье Зиновий Яковлевич Енергомашинобудівний Гідравлічні машини - 97 65 6 5
Гасюк Олександр Іванович Енергомашинобудівний Гідравлічні машини - 96 64 6 5
Єльчанінов Дмитро Борисович Комп`ютерні та інформаційні технології Інформатика та інтелектуальна власність 96 36 6 3
Любчик Леонід Михайлович Комп'ютерних наук і програмної інженерії Комп’ютерна математика и математичне моделювання - 96 39 6 4 12 4 2
Поворознюк Анатолій Іванович Комп`ютерні та інформаційні технології Обчислювальна техніка та програмування - 96 62 6 5 4 1 1
Цента Євген Миколайович Енергомашинобудівний Гідравлічні машини - 96 64 6 5

© 2017 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"